És una de les poques palmeres que prospera en ambients amb poca llum, poca humitat i frescos. La Kentia pertany a la família de les palmeres i és originària de l'est d'Austràlia. Per això està acostumada a la poca llum del sol.

 

Consells de cura

La Kentia és una de les poques palmeres que pot romandre en zones de poca llum. Si les fulles es tornen de color verd clar a groc, l'estada és massa clara.

A la Kentia li agrada la temperatura moderades, per sota de 10 ° C és massa fred.

És recomanable entre els mesos d'abril a setembre, cada 2 o 3 setmanes, abonar-les amb un adob especial per a plantes verdes, ja que aquests abonaments ajuden el correcte creixement. A l'hivern, la Kentia no creix i no hi ha necessitat d'abonar-la.