A partir de febrer i amb el despertar de la Naturalesa, arriba el moment de començar a sembrar en l'hort les verdures i hortalisses que donaran els seus fruits el pròxim estiu.   

 

A continuació, et detallem un calendari on se situa l'època de sembra de cada varietat i la seva època de recol·lecció. A més de detallar tipus de sembra, temps de recol·lecció en dies, temps de germinació en dies i temperatura que ha de tenir el sòl per a la germinació.